หนังสือเก่า lungkitti.com

ช่างสิบหมู่

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(04):ศิลปะ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 022143

รายละเอียดสินค้า ช่างสิบหมู่

 
กรมช่างสิบหมู่ หรือเรียกสั้นๆว่า ช่างสิบหมู่ เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ และภาระโดยตรงในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมประเภทต่างๆ อาทิ ประเภทวิจิตรศิลปมัณฑนศิลป ประณีตศิลป เป็นต้น เพื่อบริการแก่ราชการในส่วนพระองค์สมเด็จพระมหากษัตริย์ เช่น การสร้างเครื่องราชูปโภค พระราชพาหนะ พระราชมณเฑียรสถาน สำหรับสมเด็จพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ รวมทั้งปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ศาสนสถาน และสังฆภัณฑ์ โดยที่งานช่างสิบหมู่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
  หนังสือ ช่างสิบหมู่ การจำแนกช่างในสังคมไทย ช่างหลวง ช่างสิบหมู่ ช่างแกะ ช่างปั้น ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างหล่อ ช่างกลึง ช่างหุ่น ช่างรัก ช่างบุ ช่างปูนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำหนังสือ "ช่างสิบหมู่" ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา กระบวนการสร้างสรรค์ และผลงานประเภทต่างๆ
โดย: การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
หมวด: ศิลปะ - ประติมากรรม
พิมพ์ที่: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนต์พลับลิชชิ่ง จำกัด
ปกแข็ง / 152 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2540
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 20.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี / พร้อมกล่อง