หนังสือเก่า lungkitti.com

วังบางขุนพรหม BANGKHUNPROM

฿1200.00
หมวดหนังสือ(03): อนุสรณ์สถาน
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 008129

รายละเอียดสินค้า วังบางขุนพรหม BANGKHUNPROM

 

  วังบางขุนพรหม มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเกือบร้อยปี เริ่มจากเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้เป็นสถานที่ราชการอยู่ระยะหนึ่ง จนกระทั่ง พ.ศ. 2488 ธนาคารแห่งเป็นเทศไทยจึงได้ย้ายเข้ามาอาศัยเป็นสถานที่ทำการ 
  ในวโรกาสที่ธนาคารไทยดำเนินการครบรอบ 50 ปี ธนาคารจึงได้จัดทำหนังสือ “วังบางขุนพรหม” ขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวของวังบางขุนพรหมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาคด้ายกัน 
  ภาคแรก บรรยายถึงประวัติบางขุนพรหมตั้งแต่เมื่อแรกสร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่น่าสนใจยิ่ง 
  ภาคสองได้แสดงให้เห็นจุดเด่นของอาคารพระตำหนัก ซึ่งมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบเรอเนสซองส์ และแบบรอคโกโก 
  ภาคที่สาม เป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในบริเวณอาคารพระตำหนัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์เงินตราไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยในอดีต 
หมวด: อนุสรณ์สถาน
ปกแข็ง/ 200 หน้า 
พิมพ์ที่: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ปีที่พิมพ์: 2535 
ขนาด: กว้าง 25 ซม. ยาว 33.5 ซม. 
สภาพ: ดี