lungkitti.com หนังสือเก่า

พระบรมสารีริกธาตุ


฿180.00
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว ณ พระวิหารพุทธมณฑลเพื่อร่วมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 001967

รายละเอียดสินค้า พระบรมสารีริกธาตุ

 

ราชอาณาจักรไทยเป็นดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนามานานนับพันปีวัฒนธรรม ประเพณีจึงสัมพันธ์กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและถือปฏิบัติจนเป็นลักษณะโดดเด่น ที่กล่าวนั่นคือวัฒนธรรมของคนไทยอันสะท้อนให้เห็นจากลักษณะนิสัยที่อ่อนโยน มีมารยาทที่นุ่มนวล เป็นมิตรและพร้อมที่จะให้อภัยต่อผู้สำนึกผิดเสมอ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนถูกสั่งสอนและหล่อหลอมมาจากพื้นฐานของข้อปฏิบัติของพระภิกษุหรือจากวินัยาสงฆ์นั่นเอง
  ความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมสารีริกธาตุที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยรับทราบกันมานั้นสืบทอดเล่าขานถึงปาฏิหาริย์ของพระบรมสารีริกธาตุอยู่เสมอว่าบริเวณที่ประดิษฐานไม่ว่าจะเป็นสถูปเจดีย์หรือเนินดินในคืนอันเป็นมงคลจะปรากฏดวงไฟสว่างไสวเปล่งแสงฉัพพรรณรังสีอยู่เหนือสถูปเจดีย์นั้น ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระเนตรเห็นปาฎิหาริย์ขององค์พระปฐมเจดีย์ถึง 2 ครั้ง ขณะเมื่อทรงประทับอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อ พ.ศ. 2452 และ พ.ศ. 2457 และเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งปาฎิหาริย์ทัศไนยขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2457 ดังนี้เป็นต้น
หมวด: ที่ระลึก 
ปกอ่อน/ 84 หน้า 
พิมพ์ที่: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัยลิชชิ่ง  
ปีที่พิมพ์: 2540
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: ดี