lungkitti.com หนังสือเก่า

ไขปัญหารักษาสุขภาพ / รีดเดอร์ ไดเจสท์


฿850.00
หมวดหนังสือ(06): รีดเดอร์ส ไดเจสท์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : คู่มิอสุขภาพ-ความงาม
  • รหัสสินค้า : 006395

รายละเอียดสินค้า ไขปัญหารักษาสุขภาพ / รีดเดอร์ ไดเจสท์

 

หมวดหมู่หนังสือ : สุขภาพ - ความงาม
คู่มือถาม - ตอบปัญหาสุขภาพครบวงจร เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีสุข
  อาหารทุกมื้อและทุกสิ่งที่เลือกซื้อมาเป็นอาหารนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการอยู่ดีมีสุขของเราได้เสมอ แม้ว่านิสัยการบริโภคของเรามักได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัยแต่การเปลี่ยนแปลงความเคยชินในการกินที่ไม่รู้หลักนั้น ไม่เคยมีคำว่าสายแม้ว่าจะอยู่ในวัยใด เราย่อมได้รับผลคุ้มค่าทั้งจากการมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ชีวิตเปี่ยมด้วยพลังเพิ่มขึ้น และอายุยืนยาวมากขึ้น
โดย: บริษัท รีดเดอร์ ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมวด: รีดเดอร์ ไดเจสท์
ปกแข็ง/ 484 หน้า 
พิมพ์ที่: บริษัท อมริทร์นพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
พิมพ์ครั้งที่: 1 
ปีที่พิมพ์: 2541 
ขนาด: กว้าง 20 ซม. ยาว 26 ซม.
สภาพ: ดี