หนังสือเก่า lungkitti.com

๘๕ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

฿250.00
ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่างๆล้วนมีคุณค่าสูงส่ง เป็นสมบัติของชาติมาแต่โบราณกาลมีเอกลักษณ์เด่นเป็นศรีสง่าแก่ประเทศชาติ สมกับที่ชาติไทยเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรือง
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 004606

รายละเอียดสินค้า ๘๕ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

 

ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่างๆล้วนมีคุณค่าสูงส่ง เป็นสมบัติของชาติมาแต่โบราณกาลมีเอกลักษณ์เด่นเป็นศรีสง่าแก่ประเทศชาติ สมกับที่ชาติไทยเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองและอารยธรรมมาเนิ่นนาน กรมศิลปากร ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักสำคัญยิ่งที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟูบูรณะศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ รวมทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป และถ่ายทอดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยแก่อนุชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนชาติต่างๆในภูมิภาคต่างๆของโลกด้วย
โดย: กรมศิลปากร
หมวด:อนุสรณ์  
ปกอ่อน/ 151 หน้า 
ปีที่พิมพ์: 2539
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: ดี /หน้าปกสีถลอกเล็กน้อย