หนังสือเก่า lungkitti.com

AMARIN CORPORATE PARK

฿220.00
ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารใหม่ AMARIN CORPORATE PARK วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 003995

รายละเอียดสินค้า AMARIN CORPORATE PARK

 

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารใหม่ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 พฤษจิกายน 2547
   “AMARIN CORPORATE PARK” ในเล่มได้แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
  ภาคแรก เป็นการบอกเล่าถึงที่มาของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานแห่งใหม่ รวมทั้งแนวคิดพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานสวนของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และอดีตประธานกรรมการบริหารผู้ล่วงลับ
  ภาคที่สอง เป็นภาพวาดของศิลปิน 19 ท่าน ผู้มีความผูกพันกับคุณชูเกียรติ ซึ่งได้สละเวลาถึงสามวันสองคืน ณ บ้านและสวนสาริกา จ.นครนายก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามโครงการ “ศิลปกรรมรำลึก : ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” 
หมวด:ศิลปะ   
ปกอ่อน/ 114  หน้า 
สำนักพิมพ์: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์:  2547
ขนาด:   กว้าง 24.5 ซ.ม.  ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี / ใบหุ้มปกมีรอยขาดเล็กน้อย