หนังสือเก่า lungkitti.com

วันนริศ นิทรรศการภาพถ่ายผลงานสถาปัตยกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

฿250.00
หมวดหนังสือ:ศิลปะ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 019317

รายละเอียดสินค้า วันนริศ นิทรรศการภาพถ่ายผลงานสถาปัตยกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 
 
ในการจัดนิทรรศการงาน“วันนริศ” ประจำปี 2546 นี้มหาวิทยาลัยศิลปกรได้เลือกเน้นผลงานฝีมือพระหัตถ์ด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงประยุกต์ที่สามารถผสมผสานความวิจิตรบรรจงตามลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยเข้ากับความสง่างามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมตะวันตกได้อย่างลงตัวและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ที่น่าทึ่งอย่างยิ่งคือเมื่อได้ศึกษาประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ แล้วจะพบว่าความรู้เกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมทั้งในแนวสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมตะวันตกของพระองค์นั้นเกิดขึ้นจากการที่ได้ศึกษาขวาด้วยเพราะพระองค์เองทั้งสิ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการช่างที่อยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้
หมวด:ศิลปะ
ปกอ่อน / 66 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2546
ขนาด: กว้าง 24 ซ.ม.ยาว 29.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง วันนริศ นิทรรศการภาพถ่ายผลงานสถาปัตยกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์