หนังสือเก่า lungkitti.com

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก พระฉันทพาทไพเราะ(จำรัส สิงหะ)


฿200.00
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / พระนิพนธ์สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสืออนุสรณ์งานศพ
  • รหัสสินค้า : 002066

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก พระฉันทพาทไพเราะ(จำรัส สิงหะ)

 

หนังสือเล่มนี้ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์และทรงมีพระหฤทัยมุ่งหมายที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในโอกาสที่จะได้เสด็จกลับมาทรงรับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ในพระบรมราชจักรี แต่ยังมิทันได้มีโอกาสทูลเกล้าฯ ถวาย พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ไปเสียก่อน จึงเป็นแต่ตรัสสั่งหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดา เมื่อก่อนจะสิ้นพระชนม์ในพ.ศ. ๒๔๘๖ ประมาณ ๕ วันว่า ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จนิวัติคืนสู่พระนครเมื่อใดแล้ว ให้ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล นำเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย ครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จนิวัติสู่พระนครใน พ.ศ. ๒๔๘๘ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ก็ได้นำพระนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย จึงโปรดเกล้าให้เก็บรักษาต้นฉบับไว้ สำหรับจะได้พิมพ์ในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง แต่ยังมิทันจะได้พิมพ์ พระองค์ท่านก็สวรรคตไปเสียอีก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ซึ่งในขณะนั้นทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลประจุบัน จึงโปรดให้พิมพ์ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศที่ทองสนามหลวงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นครั้งแรก
โดย: สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
หมวด: อนุสรณ์งานศพ
ปกอ่อน/ 97 หน้า 
สำนักพิมพ์: กรมศิลปากร
พิมพ์ครั้งที่: 7  
ปีที่พิมพ์: 2517
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / กระดาษเหลือง