หนังสือเก่า lungkitti.com

เสด็จยุโรปครั้งที่ ๒

฿350.00
หมวดหนังสือ (03) : อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสืออนุสรณ์งานศพ
  • รหัสสินค้า : 026971

รายละเอียดสินค้า เสด็จยุโรปครั้งที่ ๒

        สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้เสด็จไป ประเทศยุโรป ๒ ครั้ง, ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔. ด้วยมีพระบรมราชโองการให้เสด็จไปเยี่ยมตอบซารวิชเมืองรัซเซีย (Crar Nicholas II) แทนพระองค์ และเสด็จไปถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก่พระเจ้าแผ่นดินประเทศต่าง ๆ ด้วย การเสด็จครั้งนั้นจึงเป็นไปในทางราชการ, มีเวลาทรงเขียนเหตุ การณ์ไว้ได้แต่บางตอน เช่นเรื่อง “โดยสารเรือเมล์ไปยุโรป” และเรื่อง “เที่ยวเมืองเตอรกี” ซึ่งได้พิมพ์มในหนังสือวชิรญาณในสมัยนั้นแล้ว.
       พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อเจ้านิพัทธ์พันธุดิศ ดิศกุล ป.ม. (โอรสองค์ที่หก ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) วันที่ 11 เมษายน 2514  วัดเทพศิรินทราวาส 
หมวด (03) : อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ
ปกอ่อน/ (25), 120 หน้า 
ปีที่พิมพ์ : 2514   
ขนาด : กว้าง 16.5 ซ.ม. ยาว 23 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ