หนังสือเก่า lungkitti.com

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ

SOLD OUT
หนังสือ “สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ” เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของสมุนไพรไทยสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเน้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์ซึ่งอธิบายด้วยภาพที่สวยงาม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 001816

รายละเอียดสินค้า สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ

 

ในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเล็งเห็นว่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือ ทรงห่วงใยในการพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชาติ ไม่ว่าจะเป็นศิลปาชีพแขนงต่างๆ สัตว์ป่าหรือพันธุ์พืช ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงร่วมเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลนี้ โดยจัดพิมพ์หนังสือ “สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน
  หนังสือ “สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ” เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของสมุนไพรไทยสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเน้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์ซึ่งอธิบายด้วยภาพที่สวยงามประกอบบทความสั้นๆ และคุณประโยชน์ที่ระบุในตำรายาไทยรวมถึงงานวิจัยที่สนับสนุนประโยชน์ทางยานั้นๆด้วย ทำให้ผู้อ่านได้รับสาระประโยชน์ทั้งในแง่วิชาการและประทับใจในความงามของสมุนไพรไทย อันจะส่งผลให้มีความรักและหวงแหนมรดกไทยชิ้นนี้ไว้ให้ลูกหลานต่อไป
หมวด:ต้นไม้
ปกแข็ง/ 257 หน้า 
พิมพ์ที่: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2535
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี
/* Products stats */