lungkitti.com หนังสือเก่า

ความเห็นแย้งคำพิพากษากรณีสวรรคต

สินค้าหมด
SOLD OUT
เอกสารเพื่อความสมบูรณ์ของประวัติศาสตร์ที่จะขาดเสียมิได้
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 000603

รายละเอียดสินค้า ความเห็นแย้งคำพิพากษากรณีสวรรคต

 

ด้วยนับแต่วันที่ 2 มิถุนายน ศกนี้ เป็นต้นมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เริ่มทรงพระประชวรเกี่ยวกับพระนาภีไม่เป็นปกติและทรงเหน็ดเหนื่อยไม่มีพละกำลัง แม้กระนั้นก็ดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จประพาสเยี่ยมเยียนราษฎรอันเป็นพระราชกิจของพระองค์ ครั้นต่อมาพระอาการเกี่ยวกับพระนาภีก็ยังไม่ได้ทุเลา จึงต้องเสด็จประทับอยู่บนพระที่นั่ง มิได้เสด็จออกงานตามหมายกำหนดการ ครั้นวันที่ 9 มิถุนายน ศกนี้ ตอนเช้าเวลา 6 นาฬิกา ได้เสวยพระโอสถน้ำมันละหุ่ง แล้วเข้าห้องสรง ซึ่งเป็นพระราชกิจประจำวัน แล้วเสด็จเข้าพระที่ ครั้นเวลาประมาณ 9 นาฬิกา มหาดเล็กห้องพระบรรทมได้ยินเสียงปืนบนพระที่นั่ง จึงรีบเข้าไปดู เห็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรทมอยู่บนพระที่ มีพระโลหิตไหลเปื้อนพระองค์และสวรรคตเสียแล้ว มหาดเล็กห้องพระบรรทมจึงไปกราบทูลสมเด็จพระราชชนนีให้ทรงทราบ แล้วเสด็จไปถวายบังคมพระบรมศพ ต่อนั้นมามีพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ นายกรัฐมนตรี ได้เข้าไปกราบถวายบังคม และอธิบดีกรมตำรวจกับอธิบดีกรมการแพทย์ ได้ไปตรวจพระบรมศพและสอบสวน สันนิษฐานได้ว่า คงจะทรงจับคลำพระแสงปืนตามพระราชอัชญาศัยที่ทรงชอบแล้วเกิดอุปัทวเหตุขึ้น 

โดย:  นเรศ  นโรปกรณ์  รวบรวม

หมวด: สารคดีประวัติศาสตร์ 
ปกอ่อน/207 หน้า 
สำนักพิมพ์: “นเรศ  นโรปกรณ์”
พิมพ์ครั้งที่: ตู้หนังสือ-หนังสือเก่า
ปีที่พิมพ์:  2517
ขนาด:  กว้าง 18.5 ซม.  ยาว 25 ซม. 
สภาพ: พอใช้/กระดาษเหลือง