หนังสือเก่า lungkitti.com

ภาพพระเครื่อง และ ประวัติท่านธมูมวิตกฺโก

฿2500.00
หมวดหนังสือ(06) : ไม้ดอก ไม้ประดับ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 027258

รายละเอียดสินค้า ภาพพระเครื่อง และ ประวัติท่านธมูมวิตกฺโก

รายละเอียดสินค้า พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม


ตำรา “พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม” เริ่มมาจากแนวความคิดที่ว่าทำอย่างไรจะเลือกใช้ต้นไม้ให้เหมาะสมกับงานออกแบบสวนที่ทำอยู่ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งจะต้องมีข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วนตามที่ผู้ออกแบบต้องการใช้ ทางด้านชื่อ ชนิด รูปทรง ลักษณะ นิสัย การมีดอกผล ผิวสัมผัส อัตราการเจริญเติบโต จำนวนของต้นไม้ที่ควรใช้เมื่อปลูกจริงรวมทั้งลักษณะการใช้งานของพืชนั้นๆเช่นเป็นร่มเงาเป็นฉากหลังเป็นจุดเด่นในสวนหย่อมเป็นต้น 

ผู้เขียนร่วมกับอาจารย์ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมอีกหลายท่านในภาควิชาพืชสวน จึงได้ร่วมมือกันหาข้อมูลค้นคว้าจากหนังสือของจริงและจากประสบการณ์ในการใช้ต้นไม้ของหลายท่านเข้าด้วยกันสมควรจึงรวบรวมมาได้ประมาณ 300 ชนิดซึ่งเป็นกลุ่มพันธุ์ไม้ที่นิยมใช้เนื่องจากมีความสวยงามคงทนดูแลรักษาง่ายและหาได้ง่ายในท้องตลาดทั่วไป

โดย : เอื้อมพระ วีสมหมาย / ศศิยา ศิริพานิช / อลิศรา มีนะกนิษฐ / ณัฎฐพิชกรรม
หมวด (06) : ไม้ดอก ไม้ประดับ
ปกแข็ง/ 335 หน้า 
สำนักพิมพ์ : บริษัท เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด
พิมพ์ฺครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2542
ขนาด : กว้าง 21.5 ซ.ม.ยาว 29.5 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้