หนังสือเก่า lungkitti.com

พระเครื่องพระบูชา เมืองพิจิตร

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(05) : หนังสือพระเครื่อง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 027233

รายละเอียดสินค้า พระเครื่องพระบูชา เมืองพิจิตร

เนื่องจาก นายศุภมิตร พูลทรัพย์ มาแจ้งให้ทราบว่า นายชลอ พิมลบุตร และ นาย ไพฑูรย์ วิรัชพินทุ ได้มีความคิดที่จะรวบรวมพระเครื่องและพระบูชาของเมืองพิจิตรขึ้น โดยที่ บุคคลทั้งสองได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพระเครื่องและพระบูชาดังกล่าวเป็นของที่มีคุณค่า มีความ สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดจนการเลื่องลือทางด้านพุทธคุณก็ไม่ยิ่ง หย่อนกว่าเมืองใด แต่ในปัจจุบันกำลังจะถูกลบเลือนสูญหายไปจากความทรงจำของบุคคล เช่น พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เป็นต้น ก็มีชื่อเสียงโด่งดังรู้จักกันทั่วประเทศมานานแล้ว และผู้ รวบรวมทั้งสองมีความประสงค์ที่จะจัดทำรูปเล่มให้ได้ขนาดมาตรฐาน แต่การจัดทำจะต้อง ใช้ต้นทุนในการดำเนินการสูงมากเกินกว่ากำลังของคนทั้งสองจะทำได้ นายศุภมิตรฯ ก็เห็น ขอบในหลักการและเห็นว่าสมควรได้รับการสนับสนุน จึงมาขอร้องให้ช่วยเหลือในการออกทุน ดำเนินการให้ก่อน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีที่ต้องการเชิดชูเกียรติประวัติของ ชาวพิจิตร และเป็นการฟื้นฟูทางด้านศิลปโบราณคดี และเป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับอนุชน รุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จึงได้ให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนมาดำเนินการ และขอ อวยพรให้การจัดทำหนังสือครั้งนี้จงสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายทุกประการ


โดย : ศุภมิตร พูลทรัพย์ และคณะ

หมวด(05) : หนังสือพระเครื่อง

ปกแข็ง / 187 หน้า

ขนาด : กว้าง 26.5 ซ.ม. ยาว 19.2 ซ.ม.

สภาพ : พอใช้