หนังสือเก่า lungkitti.com

ขุนช้างขุนแผน ฉบับ หอสมุดแห่งชาติ 2 เล่มจบ

฿1200.00
หมวดหนังสือ(09) : วรรณกรรมเก่า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมเก่า
  • รหัสสินค้า : 027214

รายละเอียดสินค้า ขุนช้างขุนแผน ฉบับ หอสมุดแห่งชาติ 2 เล่มจบ

สำนักพิมพ์คลังวิทยา ได้แจ้งแก่กรมศิลปากร ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือวรรณคดีเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนขึ้นจำหน่าย หนังสือ เรื่อง เสภาขุนช้างขุนแผน นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ โปรดเกล้า ฯ ให้กวีในรัชสมัยของพระองค์ ตลอดจนพระองค์เองร่วมกัน แต่งและทรงพระราชนิพนธ์ ขึ้นเป็นวรรณคดีที่มีค่า ทั้งในด้านความไพ เราะ และในลีลาการแต่งตลอดจนเค้าโครงเรื่อง หนังสือวรรณคดีเรื่องนี้ ได้รับยกย่องตามพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสร ในรัชกาลพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า เป็นยอดของหนังสือประเภทกลอน เสภา และได้รับประทับราชลัญจกรรูปพระคเณศร์ไว้เป็นเครื่องหมายของ การยกย่องนั้นด้วย หนังสือเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ไม่เพียงแต่เป็นวรรณคดี สำหรับอ่านกันเล่น เพื่อได้รับรสวรรณคดีเป็นเครื่องบันเทิงใจเท่านั้น หากแต่บางตอนในวรรณคดีเรื่องนี้ยังเป็นหลักฐานที่ให้ความรู้ ในเรื่อง ราวความเป็นอยู่ของผู้คนและบ้านเมืองในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สมกับที่ มีคำกล่าวว่าวรรณคดีเป็นกระจกเงาส่อง ความเป็นไป ของบ้านเมืองในยุค นั้น ๆ ให้คนรุ่นหลัง ๆ ได้ทราบด้วย

กรมศิลปากรเห็นว่า แม้จะได้เคยจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นแจกจ่าย หรือจำหน่ายเผยแพร่หลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังปรากฏว่ามีผู้ต้องการหนังสือ นี้อยู่มาก ฉะนั้นจึงยินดีอนุญาตให้สำนักพิมพ์คลังวิทยาได้จัดพิมพ์ขึ้น จำหน่ายอีกในครั้งนี้ หวังว่าคงจะเป็นที่พอใจของท่านผู้สนใจทั่วกัน

โดย : พระสุนทรโวหาร
หมวด(09) : วรรณกรรมเก่า
ปกแข็ง มีใบหุ้มปก / เล่ม 1 558 หน้า, เล่ม 2 552 หน้า
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์คลังวิทยา
ปีที่พิมพ์ : 2506
ขนาด : กว้าง 16.5 ซ.ม. ยาว 22.5 ซ.ม.
สภาพ : พอใช้ มีรอบคราบเหลือง มีรอยปั๊มหมึก