หนังสือเก่า lungkitti.com

พระอภัยมณี ฉบับ หอสมุดแห่งชาติ 2 เล่มจบ

฿1600.00
หมวดหนังสือ(09) : วรรณกรรมเก่า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมเก่า
  • รหัสสินค้า : 027213

รายละเอียดสินค้า พระอภัยมณี ฉบับ หอสมุดแห่งชาติ 2 เล่มจบ

    สำนักพิมพ์คลังวิทยา ได้แจ้งแก่กรมศิลปากร ขออนุญาต พิมพ์หนังสือวรรณคดีไทย เรื่องพระอภัยมณี เพื่อจำหน่ายเผยแพร่ หนังสือเรื่องพระอภัยมณีนี้ สุนทรภู่ กวีเอกในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เป็นผู้แต่งขึ้น เป็นคำกลอนที่มีความไพเราะและมีคุณค่าทางวรรณคดี อย่างยิ่ง จะศึกษาได้จากพระนิพนธ์อธิบายว่าด้วยเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชา นุภาพ ทรงพระนิพนธ์ ได้ตีพิมพ์ไว้ตอนต้นของหนังสือนี้แล้ว

    หนังสือเรื่อง พระอภัยมณีนี้ แม้ว่าจะได้จัดพิมพ์จำหน่าย เผยแพร่มาหลายครั้ง แต่ก็ปรากฏว่ายังเป็นที่ต้องการของบรรดาผู้ที่ สนใจในวรรณคดีอยู่อีกมาก ทั้งนี้เพราะผู้อ่านซึ่งมีทั้งนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ต่างทราบถึงคุณค่าของหนังสือนี้เป็นอย่างดีทั่วกัน กรมศิลปากรจึงมีความยินดีที่ สำนักพิมพ์คลังวิทยา ได้จัดพิมพ์หนังสือนี้ ขึ้นจำหน่ายเผยแพร่อีก หวังว่าคงเป็นที่พอใจของบรรดาท่านผู้สนใจ ในวรรณคดีทั่วกัน

โดย : พระสุนทรโวหาร
หมวด(09) : วรรณกรรมเก่า
ปกแข็ง มีใบหุ้มปก / เล่ม 1 612 หน้า, เล่ม 2 594 หน้า
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์คลังวิทยา
ปีที่พิมพ์ : 2506
ขนาด : กว้าง 16.5 ซ.ม. ยาว 22.5 ซ.ม.
สภาพ : พอใช้ มีรอบคราบเหลือง มีรอยปั๊มหมึก (มีภาพประกอบของ เหม เวชกร)