หนังสือเก่า lungkitti.com

ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ เล่ม ๑ พระสมเด็จฯ */ ตรียัมปวาย

฿7500.00
หมวดหนังสือ (05) : หนังสือพระเครื่อง
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 025681

รายละเอียดสินค้า ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ เล่ม ๑ พระสมเด็จฯ */ ตรียัมปวาย

  “หนังสือพระสมเด็จฯ”  เรียบเรียงโดย ตรียัมปวาย หรือ พันเอก ผจญ กิตติประวัติ ผู้บัญญัติศัพท์ เบญจภาคี อันโด่งดัง เป็นหนังสือเชิงวิชาการรวบรวมชีวประวัติของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ตำนานการสร้างพระสมเด็จฯ โดยได้กล่าวไว้ทั้งสามวัดอย่างละเอียดเช่น ศิลปสร้างพระพิมพ์ แยกแยะพิมพ์ทรง เนื้อหามวลสาร ฯลฯ พร้อมด้วยรูปภาพประกอบ(ขาว-ดำ)
  “...ปริอรรถาธิบาย ฯ เล่มที่ ๑ เรื่องพระสมเด็จ ฯ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕  โดยเนื้อหาในเล่มนี้ได้ปรับปรุงขึ้นอีกเล็กน้อยจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ ซึ่งเป็นงานปฏิรูปไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองรับอายุของพระสมเด็จฯ ซึ่งบรรลุจวบเข้า ๑๐๐ ปีแล้ว แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีการบรรจุสารคดีและหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นอีกเป็นเอนกประการ  รวมทั้งปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ศึกษายิ่งขึ้น เช่น การสอดภาพเข้าไว้ใน ตัวเรื่องซึ่งทำให้ผู้ศึกษาได้พิจารณาเรื่องและภาพไปพร้อม ๆ กัน ไม่ต้องพลิกหนังสือไปมา ช่วย ให้ความรู้สึกและสมาธิต่อเนื่องสอดคล้องไปโดยตลอด เทคนิคอันนี้ยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน เลย นอกจากนี้ วิธีการลำดับเรื่อง และการเรียบเรียงอันประณีต จะช่วยให้ท่านผู้ศึกษาติดตาม สารคดีต่าง ๆ ไปโดยความเพลิดเพลินปราศจากความรู้สึกหนักสมองแม้แต่น้อย อย่างน่าพิศวง…”
โดย : ตรียัมปวาย 
หมวด (05) :  หนังสือพระเครื่อง
ปกแข็ง / 677 หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  รวมสาส์น  
พิมพ์ครั้งที่ : 5 (2,000 ฉบับ)  
ปีที่พิมพ์ :  2515
ขนาด : กว้าง 19.5 ซ.ม. ยาว 26.3 ซ.ม. 
สภาพ : เก่าตามสภาพ / ใบรองปกมีชื่อเจ้าของเดิม / รองกระดาษเสริมใบรองปก / มีลายเซ็นผู้เรียบเรียงกำกับ
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ เล่ม ๑ พระสมเด็จฯ */ ตรียัมปวาย