หนังสือเก่า lungkitti.com

ไทยรบพม่า / พระราชนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 027173

รายละเอียดสินค้า ไทยรบพม่า / พระราชนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 ไทยรบพม่า /  พระราชนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ราคา 450
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์  
           "พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า" พระนิพนธ์อันโดดเด่นของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงประทานไว้เป็นมรดกทางการศึกษาแก่ลูกหลานไทย เป็นพงศาวดารเล่มสำคัญของประเทศ ว่าด้วยการศึกระหว่างไทยรบพม่า ตั้งแต่ศึกครั้งแรกในสมัยอยุธยา จนการศึกครั้งสุดท้ายสมัยรัชกาลที่ 4 ถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าอย่างละเอียด
โดย : พระราชนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 807 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ ศิลปาบรรณาคาร
พิมพ์ครั้งที่ :5
ปีที่พิมพ์ : 25014
ขนาด : กว้าง 14.5 ซ.ม.ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง