lungkitti.com หนังสือเก่า

พุทธประวัติจากพระโอฐ (ฉบับเล็ก)/ โดย พุทธทาส อินทปัญโญ


฿150.00
หมวดหนังสือ (05) : หลักธรรม
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศาสนา-หลักธรรม-ปาฏิหาริย์
  • รหัสสินค้า : 027163

รายละเอียดสินค้า พุทธประวัติจากพระโอฐ (ฉบับเล็ก)/ โดย พุทธทาส อินทปัญโญ

        พุทธประวัติฉบับนี้ เป็นหนังสือที่มุ่งแสดงหนักไปในทางธรรม คือแสดงหลักธรรมที่เนื่องอยู่กับชีวประวัติ ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วในคำนำของฉบับใหญ่โดยละเอียด ผู้อ่านจะต้องสนใจและวินิจฉัยข้อธรรมนั้น ๆ ให้มากเป็นพิเศษ ซึ่งจะได้รับประโยชน์เต็มความมุ่งหมายของการมหนังสือเล่มนี้ เพิ่มขึ้นจากการที่จะศึกษาแต่ในแง่ของ ประวัติอย่างเดียว
โดย : สมาคมยุวพุทธทั่วประเทศ  
หมวด (05) : หลักธรรม 
ปกแข็ง / 410 หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สมาคมยุวพุทธทั่วประเทศ 
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ : 2500   
ขนาด : กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 18.8 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / เสริมแถบรองปกความแข็งแรงตัวเล่ม