หนังสือเก่า lungkitti.com

วิธีเขียนจดหมายภาอังกฤษ / ปลั่ง พลอยพรหม

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
  • รหัสสินค้า : 027160

รายละเอียดสินค้า วิธีเขียนจดหมายภาอังกฤษ / ปลั่ง พลอยพรหม

       วัตถุประสงค์ของการเขียนตำราการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเล่มนี้ ก็คือ การให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในภาษาอังกฤษทั่วๆ ไป ได้มีโอกาสฝึกฝนตนเอง เกี่ยวกับการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นจุดหมายแบบสังคม และแบบการค้า หรือธุรกิจ
        ในตำราเล่มนี้ข้าพเจ้าได้ชี้แจงให้เข้าใจถึงรูปร่าง และแบบของจดหมาย ซึ่งใช้กันอยู่ในประเทศไทยอย่าง แพร่หลาย นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้บรรจุ Expresions ที่มีความคล้ายคลึง หรือเหมือนกันไว้ในตำราเล่มนี้อีก ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่เป็นเจ้าของตำราเล่มนี้ ได้มี โอกาสใช้สำนวนภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวางในการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ..../ จากคำนำ
โดย : ปลั่ง พลอยพรหม  
หมวด(14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด 
ปกแข็ง /  หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ รวมสาส์น    
พิมพ์ครั้งที่ : 4   
ปีที่พิมพ์ :    2516
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง