lungkitti.com หนังสือเก่า

นิทานพม่า / ส.พลายน้อย


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (16) : หนังสือเก่า (นวนิยาย – หนังสือแปล)
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือเก่า (นวนิยาย-หนังสือแปล)
  • รหัสสินค้า : 027149

รายละเอียดสินค้า นิทานพม่า / ส.พลายน้อย

         นิทานพม่าบางเรื่องเป็นแบบกึงพงศาวดารเช่นเดียวกับ พงศาวดารเหนือของไทยเรา เป็นแบบชาวบ้านเล่าซึ่งย่อมจะต้องแทรกอภินิหารเข้าไปตามความเชื่อของแต่ละยุคแต่ละสมัย การอ่าน นิทาน ทำนองนี้จึงไม่เป็น การไร้ ประโยชน์ เสีย ที่เดียว เพราะจะทำให้เราได้รู้ถึงความเชื่อถือความเข้าใจของชาวพม่า ในสมัยโบราณว่า เขาคิดเขาเชื่อกันอย่างไรด้วย
นิทานต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อจะแยกแยะรายละเอียดว่าเรื่อง ไหนเหมือนกับเรื่องอะไรของชาติอื่น ๆ แล้ว ก็จะต้องเขียน อธิบายกันมาก และบางท่านอาจจะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ จึง จะของดไว้ ต่อเมื่อท่านได้อ่านนิทานชุดนี้ของผู้เขียนต่อไป..../ จากคำนำ
โดย : ส.พลายน้อย  
หมวด (16) : หนังสือเก่า (หนังสือแปล)
ปกแข็ง /  หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ รวมสาส์น
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :  2506  
ขนาด : กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง