หนังสือเก่า lungkitti.com

มรดกไทย / ลาวัณย์ โชตามระ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (09) : เรื่องสั้น-พ็อกเก็ตบุ๊คส์เก่า
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เรื่องสั้น - พ็อกเก็ตบุ๊คส์เก่า
  • รหัสสินค้า : 027116

รายละเอียดสินค้า มรดกไทย / ลาวัณย์ โชตามระ

        มรดกไทย สารคดีชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่อ่านสนุก และหาอ่านยากยิ่งจากผลงานของลาวัณย์ โชตามระ นักเขียนเจ้าของรางวัล “สารคดีดีเด่น” ของ องค์การ UNESCO แห่งสหประชาชาติ ประจํา ปี ๒๕๒๘
  “เรื่องแต่ละเรื่องในเล่มล้วนน่าศึกษา เพราะ ตามความรู้สึกของผู้เขียน เชื่อว่า คนไทยควรจะ รู้เรื่องของไทยมากกว่าของชาติอื่น ๆ”
โดย : ลาวัณย์ โชตามระ  
หมวด (09) : เรื่องสั้น - พ็อกเก็ตบุ๊คส์เก่า  
ปกอ่อน/ 205 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  ราชาวดี    
พิมพ์ครั้งที่ :  1  
ปีที่พิมพ์ :    2536
ขนาด : กว้าง 12.5 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / ลายเซ็นเจ้าของเดิม