lungkitti.com หนังสือเก่า

นักเขียนหนุ่ม / สุชาติ สวัสดิ์ศรี

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (11) : วรรณกรรมแปล – เรื่องแปล
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เรื่องสั้น - หนังสือแปล
  • รหัสสินค้า : 027095

รายละเอียดสินค้า นักเขียนหนุ่ม / สุชาติ สวัสดิ์ศรี

  เรื่องราวอันเกี่ยวข้องกับชีวิตของนักคิด นักเขียน ศิลปิน กวี นักแสดง ครูบาอาจารย์ นักหนังสือพิมพ์ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก ทั้งในโลกทุนนิยม และสังคมนิยม
  ผลงานทางศิลปวรรณกรรมไม่ว่าชาติใดภาษาใด หรือแม้แต่ในลัทธิความเชื่อใดก็ตาม ถ้าหากผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นทรงคุณค่าไปด้วย “ความบันดาลใจอันหลากหลาย” แก่เราแล้วมันย่อมควรค่าแก่การยกย่อง และจักสถิตคงอยู่เพื่อรับใช้ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของมนุษย์สืบไป โดยหามีพรมแดนใดมากีดขวางได้ไม่ ความบันดาลใจจะเกิดขึ้นสืบเนื่อง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางกั้นหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อการสร้างสรรค์อันหลากหลายและเพื่อการคงอยู่ของคุณค่า “สากล" อัน เป็น “สมบัติร่วม” ของมนุษยชาติจักได้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน
  บุคคลอันยิ่งใหญ่อย่างกุสตาฟ โฟลแบรต์ วิลเลียม โฟล์คเนอร์ แม็กซิม กอร์กี้ เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ วินเซนต์ แวนโก๊ะ จอห์น สไตน์แบ็ค ชาลี แชบปลิน และคนอื่น ๆ อาจคืออีกบานกระจกใหญ่ที่จะส่องชัดถึงที่เห็นเป็นอยู่และหนทางข้างหน้าของเรา--- ทั้งหมดนี้เพื่อเราเป็นปฐม.
แปลโดย :  สุชาติ สวัสดิ์ศรี
หมวด (09) : วรรณกรรมสากล - เรื่อแปล
ปกอ่อน/ 224 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ไรเตอร์
พิมพ์ครั้งที่ : 2 
ปีที่พิมพ์ :  2537  
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ