lungkitti.com หนังสือเก่า

รวมบทความการเมือง การบริหารเมืองไทย


฿100.00
หมวดหนังสือ (17) : เสรีภาพ - การเมือง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เสรีภาพ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 027087

รายละเอียดสินค้า รวมบทความการเมือง การบริหารเมืองไทย

       รวบรวมบทความทางวิชาการ การเมือง การบริหารเมืองไทย ที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นในรูปบท ความเผยแพร่ในวารสารราชการและหนังสือพิมพ์รายวันบางฉบับ อาทิเช่น วารสารข้าราชการ วารสารสารประชาชน นิตยสารท้องถิ่น วารสารกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วารสารราชทัณฑ์ วารสารอาสารักษาดินแดน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์รายวัน และหนังสือพิมพ์สยามนิกรรายวัน  เพื่อเผยแพร่
โดย : ร.ต.อ.วิโรจน์ ภู่เจริญ  
หมวด (17) : เสรีภาพ - การเมือง
ปกอ่อน/ 200 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์     
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :    2512
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 17.8 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / มีลายเซ็นเจ้าของเดิม