lungkitti.com หนังสือเก่า

พันธนาการน้ำมัน : หนทางหลุดพ้น


฿150.00
หมวดหนังสือ (17) : เสรีภาพ - การเมือง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เสรีภาพ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 027084

รายละเอียดสินค้า พันธนาการน้ำมัน : หนทางหลุดพ้น

      ....ท่านจะได้ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับการผลิตและ การจัดจำหน่ายน้ำมันของโลก....อิทธิพลของโอเปค เจ้ายุทธจักรในวงการน้ำมันซึ่งทำให้ทั่วโลกสั่นสะเทือน ด้วยวิกฤตการณ์น้ำมันมาจนทุกวันนี้....สถานการณ์ การผลิต การใช้ การสำรอง และแนวโน้มการขาดแคลนน้ำมันที่คนไทยทั้งชาติควรตระหนัก...โครงสร้างราคาน้ำมันที่เป็นอยู่ช่วยแก้ปัญหา หรือสร้าง ปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน?.....มาตรการประหยัดพลังงานของรัฐได้ผลแค่ไหน?.....เสนอแนะแนวทาง ให้รัฐพิจารณาเพื่อหาทางปลดเปลื้องพันธนาการน้ำมัน ซึ่งมีทั้งด้านการจัดหาด้านการผลิต ด้านการสำรอง ด้านโครงสร้างราคา ด้านการบริหารการใช้ ด้านการจัดหาพลังงานทดแทน ตลอดจนรีบเร่งจัดตั้ง “กระทรวงพลังงาน” ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถึงขั้นที่เรียก ว่า “ดิ้นไม่หลุดเสียแล้ว”
โดย :  ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ, กัญจนา บุญยเกียรติ, วราภรณ์ ปัญญาวดี, ฯลฯ
หมวด (17) : เสรีภาพ - การเมือง
ปกอ่อน/  หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ปัญญาสาส์น
พิมพ์ครั้งที่ :  1  
ปีที่พิมพ์ :    2524
ขนาด : กว้าง 11.2 ซ.ม. ยาว 18.2 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ