หนังสือเก่า lungkitti.com

ศิลปะวรรณคดีกับชีวิต / บรรจง บรรเจอดศิลป์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (09) : เรื่องสั้น-พ็อกเก็ตบุ๊คส์เก่า
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เรื่องสั้น - พ็อกเก็ตบุ๊คส์เก่า
  • รหัสสินค้า : 027082

รายละเอียดสินค้า ศิลปะวรรณคดีกับชีวิต / บรรจง บรรเจอดศิลป์

  ศิลปและวรรณคดี เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม จะเกิดขึ้นได้ ด้วยมนุษย์ร่วมกันสร้าง ดังนั้นศิลปและวรรณคดีจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ศิลปและวรรณคดีจึงไม่ใช่สิ่งที่สูงส่งล่องลอยอยู่กลางเวหา แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องสัมผัสกับชีวิตและสรุปบทเรียนให้กับชีวิต มีส่วนหนุนช่วยเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปของชีวิตมนุษย์
โดย :  บรรจง บรรเจอดศิลป์ 
หมวด (09) : เรื่องสั้น - พ็อกเก็ตบุ๊คส์เก่า  
ปกอ่อน/ 134 หน้า 
จัดพิมพ์ : กลุ่มผู้หญิงธรรมศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ :  1
ปีที่พิมพ์ :  2517
ขนาด : กว้าง 11 ซ.ม. ยาว 18 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ