lungkitti.com หนังสือเก่า

หลัง ๖ ตุลา ๑๙ รวมข้อเขียนอันเป็นทรรศนะ ของ มารุต บุนนาค (เล่ม 1)


฿200.00
หมวดหนังสือ (17) : เสรีภาพ - การเมือง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เสรีภาพ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 027017

รายละเอียดสินค้า หลัง ๖ ตุลา ๑๙ รวมข้อเขียนอันเป็นทรรศนะ ของ มารุต บุนนาค (เล่ม 1)

         เหตุการณ์ ย่อมมีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรม หรือการกระทำของมนุษย์เสมอ ไม่มากก็น้อย เหตุเช้าวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันเป็นผลสืบเนื่องก่อให้เกิดการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ในตอนเย็นวันเดียวกันนั้น ยังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลเป็นจำนวนมาก บุคคลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเห็นจะได้แก่บรรดานักการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่ง ก่อนการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ทั้งข้าราชการการเมือง วุฒิสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ บรรดาอดีตข้าราชการการเมือง และอดีตสมาชิกรัฐสภาเหล่านั้นส่วนใหญ่ต่างกำหนดพฤติกรรมของตนตามที่ตนเห็นว่าเป็นการสอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองและสวัสดิภาพของตน นั่นคือ การเก็บเนื้อเก็บตัวเฝ้าสังเกตการณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองด้วยความระมัดระวัง
     .... “ภายใต้การปกครอง ของรัฐบาลที่เลวทราม ความเสมอภาคที่กล่าวเป็นเพียงสิ่งลวงตา ที่ประกาศ ออกมาโก้ ๆ เท่านั้น เพราะเป็นความเสมอภาคชนิดที่ รังแต่จะกดคอคนจนให้จมอยู่ในความยากแค้น ขณะ เดียวกันก็ช่วยให้คนรวยมีความมั่นคงในการครอบครองสิ่งที่ตนแย่งชิงได้ด้วยเล่ห์หรือกำ  ตามสภาพที่เป็นอยู่กฎหมายมักจะเป็นประโยชน์แก่คนมั่งมี  แต่เป็นภัยต่อคนยากไร้  การอยูร่วมกันเป็นสังคมจะเป็นสิ่งดีมีประโยชน์ต่อมนุษย์ ก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกคนต่างมีอะไร ๆ กันคนละพอสมควร  ไม่ใช่ว่าบางฝ่ายมีเสียจนล้นเหลือ /// รุสโซ.
โดย : มารุต บุนนาค  
หมวด (17) : เสรีภาพ - การเมือง
ปกอ่อน/ 378 หน้า 
จัดพิมพ์ : ปุณณะ สุทธิประภา
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :    2520
ขนาด : กว้าง 12.5 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ