lungkitti.com หนังสือเก่า

เรื่องของโลก / น.นิรมล


฿270.00
หมวดหนังสือ (17) : เสรีภาพ - การเมือง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เสรีภาพ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 027014

รายละเอียดสินค้า เรื่องของโลก / น.นิรมล

        ประมวลบทความสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการเมืองต่างประเทศ มีทั้งที่กล่าวถึงภาวะเฉพาะประเทศ และที่กล่าวถึงลีลา ทางการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ อันเป็นผลบันดาลให้ เกิดวิกฤติการณ์ และความถ่วงอันเป็นที่น่าสนใจทั้งใน ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และวิเทศสัมพันธ์ ใกล้ไกลบ้านเรา ตลอดจนที่ท่าอันคุกคามของสงคราม โลกครั้งใหม่ ซึ่งคอยแต่เป็นปริศนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
โดย :  น.นิรมล 
หมวด (17) : เสรีภาพ - การเมือง
ปกอ่อน/ 599 หน้า 
จัดพิมพ์ : ประหยัด ศ.นาคะนาท
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :    2500
ขนาด : กว้าง 12.5 ซ.ม. ยาว 13.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ  / มีลายเซ็นเจ้าของเดิม