หนังสือเก่า lungkitti.com

ประวัติ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถระ ป.๙)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมานุสรณ์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 027009

รายละเอียดสินค้า ประวัติ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถระ ป.๙)

  ศิษยานุศิษย์พิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานครบรอบ 100 ปี ของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถระ ป.๙) วันที่ 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 
  คณะศิษยานุศิษย์ สำนักเรียนวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎี และสถาบันการศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและ คฤหัสถ์ชั้นอาวุโส ได้ประชุมปรึกษาพิจารณาเห็นว่า เจ้าประคุณสมเด็จ พระวันรัต เฮง เขมจารมหาเถร อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎี ลำดับองค์ที่ ๑๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ นั้น เจ้าประคุณท่านเป็นชาว จังหวัดอุทัยธานี เมื่อบรรพชาแล้วได้มาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ที่วัดมหาธาต ยุวราชรังสฤษฎ์ ในความปกครองของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ฑิต อุทยมหาเถร อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎ์ ลำดับองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หมวด (05) :  ธรรมานุสรณ์
ปกอ่อน / 83 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :  2525
ขนาด : กว้าง 17 ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง
/* Products stats */