lungkitti.com หนังสือเก่า

ประวัติวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และ จดหมายเหตุเรื่องพระสารีริกธาตุเมืองกบิลพัสดุ์

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 027007

รายละเอียดสินค้า ประวัติวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และ จดหมายเหตุเรื่องพระสารีริกธาตุเมืองกบิลพัสดุ์

  ประวัติวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และ จดหมายเหตุเรื่องพระสารีริกธาตุเมืองกบิลพัสดุ์  คณะรัมนตรีพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาร (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช  ณ พระเมรุหน้าพลับพลาราชอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๘
  ข้อความในหนังสือเรื่องนี้แบ่งเป็นสองภาค คือ ภาคแรกเป็นพระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) พร้อมด้วยลําดับพระนามสมเด็จพระสังฆราชในอดีต และประวัติวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ภาคนี้รวบรวมจากหลักฐานอันมีอยู่ในกรมการศาสนา  ภาคหลังอันเป็นเนื้อหาสาระสําคัญของหนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งรัฐบาลไทยได้รับมาจากประเทศอินเดีย ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มาจากเอกสารสําคัญซึ่งผู้รวบรวมได้รับความเอื้อเฟื้อจากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หมวด (03) : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
ปกอ่อน/ 129 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :  2508  
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง