lungkitti.com หนังสือเก่า

ประวัติ มหาดไทย (ส่วนกลาง) ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑ – ๒ / ชุด 2 เล่ม


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) :ประวัติศาสตร์ - การเมือง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 026994

รายละเอียดสินค้า ประวัติ มหาดไทย (ส่วนกลาง) ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑ – ๒ / ชุด 2 เล่ม

      เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิมพ์หนังสือ “ประวัติมหาดไทย” ส่วนกลาง ภาคที่ ๑ ขึ้นเผยแพร่  ในฐานะเป็นเอกสารเกี่ยวกับประวัติและความรู้ทางการปกครอง  สำหรับหนังสือประเภทวิชาการเช่นนี้ นับว่า ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี ทางราชการได้ผลงาน มิใช่จะเป็น ประโยชน์เฉพาะแต่ฝ่ายราชการปกครองเท่านั้น สาธารณชนทั่วไปยังได้ประโยชน์ ความรู้ทางประวัติศาสตร์จากหนังสือเรื่องนี้ด้วย.
โดย : นายธรรมคามน์ โภวาที  
หมวด (02) : ประวัติศาสตร์ - การเมือง 
ปกอ่อน/ 403- 423 หน้า 
จัดพิมพ์ : -
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ : 2510 - 2511  
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง