lungkitti.com หนังสือเก่า

สะพาน ชุด “เจริญ...” นำหน้า ในสมัย ร. ๖


฿450.00
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 026993

รายละเอียดสินค้า สะพาน ชุด “เจริญ...” นำหน้า ในสมัย ร. ๖

      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นับแต่วันครองราชสมบัติได้หมื่นวันเป็นต้นมา ได้เริ่มบำเพ็ญสาธารณกุศล โดยทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างสะพานสาธารณะให้เป็นประโยชน์แก่พสกนิกรทั่วไปได้สัญจรไปมาได้โดยสะดวก สะพานแกที่สร้าง คือ สะพานเฉลิมศรี ๔๒ เฉลิมศรี แปลว่า เฉลิมความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ได้ทรงครองราชย์มานานกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใด ๆ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ สะพานสุดท้ายของรัชกาลที่ ๕ คือ สะพานเฉลิมสวรรค์ ๕๘ “เฉลิมสวรรค์” แปลว่า ไปสู่สวรรค์ หรือ สวรรคตแล้ว
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ได้ทรงเจริญรอยเบื้องพระยุคบาท แห่งพระราชบิดา คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีใดก็ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง สะพานให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สะพานแรกที่สร้าง ก็คือสะพานเจริญรัช ๓๑ นี้ “เจริญ รัช” แปลว่า สืบราชการต่อไป. 
*  สะพานเจริญรัช ๓๑ - สะพานเจริญราษฎร์ ๓๒ - สะพานเจริญศรี ๓๔
โดย : นายพิจิตร พูนพินิจ  
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์ 
ปกอ่อน / - หน้า 
จัดพิมพ์ : -
พิมพ์ครั้งที่  : -    
ปีที่พิมพ์ : 2518   
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง