lungkitti.com หนังสือเก่า

ความรู้เรื่องพระราชพิธี


฿250.00
หมวดหนังสือ (03) : หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 026992

รายละเอียดสินค้า ความรู้เรื่องพระราชพิธี

        “ความรู้เรื่องพระราชพิธี”  พิมพ์เป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน  ณ วัดสุทธิวราราม 12 ตุลาคม 2511
ภาค 1.  พระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี 
- พระราชพิธี เป็นงานหลวงสำหรับพระมหากษัตริย์ จัดขึ้นเป็นประจำตามกำหนดกาล โดยเป็นพระราชประเพณีสืบเนื่องมาแต่โบราณประการหนึ่ง และโดยเป็นการพิเศษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานนั้นเป็นงานพระราชพิธีประการหนึ่ง อย่างแรกเป็นงานที่กำหนดเป็นประจำตามกำหนดกาลที่เวียนมาถึงทุกรอบปี เช่น พระราชพิธีสงกรานต์ พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา เป็นต้น เมื่อถึงกาลกำหนดจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชพิธีนั้นทุกปี ส่วนงานพระราชพิธีอย่างหลังนั้นเป็นงานที่โปรดเกล้าฯ ให้จัดเป็นงานพระราชพิธีเฉพาะงานและเฉพาะคราว เมื่อเสร็จแล้วก็ไม่จำต้องจัดให้มีงานพระราชพิธีอีก เช่น พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างสำคัญ พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระราชพิธีทรงอภิเศกสมรส เป็นต้น.
หมวด (03) :  หนังสือที่ระลึก
ปกอ่อน / 190 หน้า 
จัดพิมพ์ : -
พิมพ์ครั้งที่ : -    
ปีที่พิมพ์ :    2511
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง