หนังสือเก่า lungkitti.com

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตำนานพระแก้วมรกต ฯลฯ (หลายสำนวน)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 026990

รายละเอียดสินค้า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตำนานพระแก้วมรกต ฯลฯ (หลายสำนวน)

        วัดพระแก้วนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระราช วงศ์จักรี ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ พร้อมกับทรงสร้างกรุงเทพ พระมหานครอมรรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานีของไทย และพร้อมกับการก่อสร้างพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ ประดิษฐานพระแก้วมรกตโดยเฉพาะ ไม่ใช่เป็นวัดที่อยู่ของพระสงฆ์ ฉะนั้น วัดนี้จึงไม่มีกุฏิที่อยู่ของ พระสงฆ์และไม่มีพระสงฆ์อยู่มาแต่แรกสร้างจนกระทั่งบัดนี้ วัดนี้ตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นอย่างสวยงามมากที่สุดในประเทศไทย นับได้ว่าเป็นยอดของวัดที่รวมศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอันเป็นวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติไทยเข้าไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต อันเป็นยอดปูชนียวัตถุล้ำค่าของชาติไทย
        “ความสำคัญของวัดพระแก้ว นอกจากเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกตซึ่งประดิษฐาน อยู่ในพระอุโบสถแล้ว ผมว่าเกือบจะทุกปรมาณูที่ย่างเข้าสู่บริเวณวัดนี้แล้วมีความหมายสำคัญในด้าน ต่าง ๆ เหลือเกิน ผมจึงขอถือโอกาสแนะนำให้ทราบความสำคัญตามลาดับดังต่อไปนี้...”
โดย : ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ  
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์ 
ปกแข็ง / - หน้า (รวมหลายสำนวน) 
จัดพิมพ์ : -
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ : 2516   
ขนาด : กว้าง 20 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง