lungkitti.com หนังสือเก่า

จิตรลดารวมใจ


฿650.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026986

รายละเอียดสินค้า จิตรลดารวมใจ

            "จิตรลดารวมใจ" ๓ รอบสมเด็จพระเทพรัตน์และ ๓ รอบ ร.ร.จิตรลดา  พุทธศักราช ๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์บริหารโรงเรียนจิตรลดา ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ และโรงเรียนจิตรลดาอายุครบ ๓๖ ปีด้วย
         เพื่อเฉลิมฉลองศุภวาระอันสำคัญ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน ร่วมใจกันจัดพิมพ์หนังสือ "จิตรลดารวมใจ" ขึ้นเพื่อรวบรวมบทพระราชนิพนธ์ ภาพฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงไว้เมื่อคราวทรงศึกษา ณ โรงเรียนจิตรลดา และประมวลข้อเขียนแห่งความประทับใจ ของครู ผู้ปกครอง นักเรียนไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งกตะเวทิตาธรรมและความจงรักภักดีในเบื้องยุคลบาท
โดย : โรงเรียนจิตรลดา  
หมวด (01) : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ    
ปกแข็ง / 295 หน้า (มีแจ็คเก็ต)  
จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด 
พิมพ์ครั้งที่ :    
ปีที่พิมพ์ : 2534   
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ / รูปเล่มแข็งแรง