หนังสือเก่า lungkitti.com

หัวใจของเรา

฿350.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026985

รายละเอียดสินค้า หัวใจของเรา

    มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ  ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 36 พรรษา 
    เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยพระราชประวัติองค์ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ประวัติและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ประวัติแลประสบการณ์ของ ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน ซึ่งพบมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีทั้งผู้ที่ได้รับการรักษา ทางยาอย่างเดียว และทั้งทางยาร่วมกับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงให้เลือดใหม่
หมวด (01) :  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ   
ปกแข็ง / 186 หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
พิมพ์ครั้งที่ :  1
ปีที่พิมพ์ :  2534
ขนาด : กว้าง 19.8 ซ.ม. ยาว 26.8 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง