หนังสือเก่า lungkitti.com

ตำราฟ้อนรำ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026984

รายละเอียดสินค้า ตำราฟ้อนรำ

      ตำราฟ้อนรำ ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  ๒ เมษายน ๒๕๕๘
      หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ หนังสือ “ตำราฟ้อนรำ” ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ซึ่งเป็นฉบับที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า น้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ว่าด้วยอธิบายตำนานการฟ้อนรำ ว่าด้วยตำรารำของไทย และว่าด้วยท่าโขน ซึ่งเป็นตำรานาฏยศาสตร์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีคุณค่าของไทย
จัดพิมพ์โดย : ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
หมวด (01) :  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ     
ปกแข็ง / 255 หน้า 
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด  
พิมพ์ครั้งที่ : 2  (2,000 เล่ม) 
ปีที่พิมพ์ : 2558   
ขนาด : กว้าง 17 ซ.ม. ยาว 25 ซ.ม. 
สภาพ :  ดี / รูปเล่มแข็งแรง
/* Products stats */