lungkitti.com หนังสือเก่า

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว


฿650.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026974

รายละเอียดสินค้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

         พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทันสมัย ทรงเป็นนักพัฒนาทางวัฒนธรรมและอารยธรรม ทรงพัฒนากิจการทหาร ทั้งทหารบก และทหารเรือให้เจริญก้าวหน้า ตามแบบอารยประเทศ ทรงบำเพ็ญคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติไว้อเนกอนันต์สุดพรรณนา
          เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ กองทัพเรือได้เปิดโรงพยาบาลทหารเรือบุคคโล และ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒  และมีการสร้างพระบวรราชานุสาวรีย์ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งวันสวรรคต เทิดทูนพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พระองค์แรก อีกทั้งยังทรงสนพระราชหฤทัยการแพทย์แผนปัจจุบัน และทรงสนับสนุน การแพทยศาสตร์สมัยใหม่อย่างจริงจัง
       ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕ กรมแพทย์ทหารเรือ จึงจัดพิมพ์หนังสือ “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว” เป็นอนุสรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้ปรากฏแผ่ไพศาล โดยเฉพาะบุคลากรของกองทัพเรือ เพื่อให้ทราบ และเทิดทูนพระองค์ผู้ทรงบุกเบิกกิจการทหารเรือ และภาคภูมิ ใจในความเป็นทหารเรือไทย  
หมวด (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ 
ปกแข็ง / 136 หน้า 
จัดพิมพ์ : กรมการแพทย์ทหารเรือ
พิมพ์ครั้งที่ :  1  
ปีที่พิมพ์ :    2547
ขนาด : กว้าง 21.7 ซ.ม. ยาว 29.8 ซ.ม. 
สภาพ :  ดี