lungkitti.com หนังสือเก่า

พระราชประวัติ และเหรียญในรัชกาลที่ 5

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 026973

รายละเอียดสินค้า พระราชประวัติ และเหรียญในรัชกาลที่ 5

  จากประวัติศาสตร์ของการเสด็จประพาสในต่างประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นั้น ไม่เคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์ครั้งใดว่า พระองค์ได้เสด็จประพาสยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งพักพิงช่วงหนึ่งของคนไทยหลายคน นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ด้วยความรักความศรัทธาอันใหญ่หลวงที่ปวงชนชาวไทยทั้งในต่างแดน และบนผืนแผ่นดินไทยที่มีต่อพระองค์ประกอบกับโอกาสที่สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย ได้จัดตั้งสมาคมขึ้นอย่างเป็นทางการมาครบรอบ 12 ปี ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2537 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จึงได้จัดงานสังสรรค์"แคลิฟอร์เนีย กาลาดินเนอร์  “94” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้มอบให้แก่มูลนิธิ เกื้อหนุนไทย เพื่อใช้จัดทำสาธารณประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
  ในโอกาสนี้สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย จึงได้อัญเชิญพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงประกอบด้วยพระวิริยอุตสาหะ ทั้งการเสด็จประพาสต้น เยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวไทยเพื่อทรงรับทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์อย่างแท้จริง อีกทั้งการเสด็จต่างประเทศเพื่อเชื่อม สัมพันธไมตรี และนำความรุ่งเรืองมาสู่สยามประเทศจวบจนทุกวันนี้ พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับเหรียญต่างๆ ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 42 ปี แห่งการครองราชย์ 
โดย :  สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย
หมวด (03) :  หนังสือที่ระลึก
ปกอ่อน  / 128 หน้า 
จัดพิมพ์ : บริษัท เดทัมกรุ๊ป จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ : - 
ปีที่พิมพ์ :  2537
ขนาด : กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / ขอบข้างมีคราบฝุ่นสกปรกเล็กน้อย