หนังสือเก่า lungkitti.com

เวตาลปัญจวิงศติ / ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
  • รหัสสินค้า : 026936

รายละเอียดสินค้า เวตาลปัญจวิงศติ / ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

       ในแวดวงวรรณกรรม  เรื่องปรัมปราเรื่องนี้  กลายเป็นตัวอย่างอ้างอิงของ วิชาการวรรณกรรมสมัยใหม่แทบทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงงานเขียนเรื่องซ้อนเรื่องหรือ Meatafiction
      งานเขียนแบบ Metafiction ตลอดจนกฤษฎีความ ผลจากการที่นักวรรณกรรมตะวันตกเบื่อหน่ายกับวรรณกรรมสัจนิยมเหมือนจริงที่ครอบงำวัฒนธรรมวรรณกรรมตะวันตกมาตังแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ การค้นพบทฤษฎีเรื่องซ้อนเรื่องเมื่อช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนสมัยใหม่
โดย : ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา    
หมวด (14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
ปกแข็ง/ 248 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์แม่คำผาง
พิมพ์ครั้งที่ : 5
ปีที่พิมพ์ : 2545   
ขนาด : กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */