หนังสือเก่า lungkitti.com

๘๐ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
  • รหัสสินค้า : 026928

รายละเอียดสินค้า ๘๐ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

          เป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๐ วัด รวมถึงสิ่งสำคัญต่างๆ ในพระอาราม ทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร พระพุทธรูปที่สำคัญ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ควรค่าแก่การศึกษา ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์สำคัญในอดีตของ ชาติ และแง่ความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ยากจะหาชมได้จากสิ่งก่อสร้างในปัจจุบัน
โดย :   สุนทรียา ศรีวรขันธ์
หมวด (14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด   
ปกอ่อน / 256 หน้า  
จัดพิมพ์: บริษัทฐานการพิมพ์ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ :    1
ปีที่พิมพ์ :    2550
ขนาด : กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 20.9 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้