หนังสือเก่า lungkitti.com

สมองแห่งพุทธะ : Buddha\'s Brain

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
  • รหัสสินค้า : 026927

รายละเอียดสินค้า สมองแห่งพุทธะ : Buddha\'s Brain

         "สมองแห่งพุทธะ (Buddha's Brain)" คือหนังสือธรรมะแนววิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมองและจิตใจ โด่งดังมากในหลายประเทศทั่วโลก ผู้เขียนคือ "ดร.ริค แฮนสัน" นักจิตวิทยาด้านประสาทวิทยา และ "นพ.ริชาร์ด เมนดิอัส" นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางประสาทวิทยา ทังสองท่านปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งเป็นเวลาหลายสิบปี และยังเป็นครูสอนปฏิบัติธรรมมาหลายสิบปีเช่นกันอีกด้วย ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์ด้านสมองและการปฏิบัติธรรมนี้เอง ทำให้ผู้เขียนเล่าเรื่องระบบการทำงานของสมอง การทำงานของจิตใจ และการทำงานที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างสมองและจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกของคนได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งนำเสนอวิธีการพัฒนาสมองและจิตใจที่ทุกคนสามารถปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาตนเองได้จริง มาร่วมเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างสมองและจิตใจที่เป็นความลับมานาน รวมทั้งเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของการปฏิบัติที่ช่วยพัฒนาสมอง ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนมาโดยตลอดพร้อมกันได้แล้วในเล่ม
โดย :   แฮนสัน วิค
แปลโดย :  ณัชร สยามวาลา
หมวด (14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด   
ปกอ่อน / 281 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์อมรินทร์
พิมพ์ครั้งที่ :    7
ปีที่พิมพ์ :    2558
ขนาด : กว้าง 15.1 ซ.ม. ยาว 22.8 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้