หนังสือเก่า lungkitti.com

การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
  • รหัสสินค้า : 026924

รายละเอียดสินค้า การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์

  หนังสือเล่มนี้ นอกจากเป็นตำราหลักทางด้านวรรณคดีที่มีนักวรรณคดี นักวิชาการ ครู-อาจารย์ นำไปอ้างอิงมาโดยตลอดแล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งวรรณคดีวิจารณ์ไทยด้วย เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยเรื่อง อะไรคือวรรณคดี ร้อยกรองร้อยแก้ว อะไรคือศิลปะ ศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ วรรณคดีบริสุทธิ์และวรรณคดีประยุกต์
อารมณ์สะเทือนใจ การแสดงออก เทคนิค ช่างฝีมือและศิลปิน และความบันดาลใจทางศิลปะ จินตนาการ อุดมคติ องค์ประกอบ ท่วงท่าที่แสดงออก คลาสสิก โรแมนติก ศิลปะวิจารณ์
สารบัญ
1.อะไรคือวรรณคดี
2.ร้อยกรองร้อยแก้ว
3.อะไรคือศิลปะ
4.ศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์
5.วรรณคดีบริสุทธิ์และวรรณคดีประยุกต์
6.อารมณ์สะเทือนใจ
7.การแสดงออก
8.เทคนิค
9.ช่างฝีมือและศิลปิน และความบันดาลใจทางศิลปะ
10.จินตนาการ
11.อุดมคติ
12.องค์ประกอบ
13.ท่วงท่าที่แสดงออก 
14.คลาสสิก
15.โรแมนติก
16.ศิลปะวิจารย์
โดย :  เสฐิยรโกเศศ
หมวด (14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด 
ปกอ่อน / 192 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน
พิมพ์ครั้งที่ :  5
ปีที่พิมพ์ :  2546
ขนาด : กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้