lungkitti.com หนังสือเก่า

เมตตาภาวนา : คำสอนว่าด้วยรัก

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ** หนังสือขายแล้ว **
  • รหัสสินค้า : 026923

รายละเอียดสินค้า เมตตาภาวนา : คำสอนว่าด้วยรัก

  หนังสือเล่มนี้ พูดถึงความรักตั้งแต่รักตัวเอง รักผู้อื่น รักลูก รักคู่ครอง หรือแม้แต่รักศัตรู ยังพูดถึงผลเสียหายอันเกิดมาจากความโกรธความ เกลียดซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับความรัก พูดถึงศิลปะการใช้ชีวิต การเยียวยาตนเอง จากความเกลียด การมีชุมชนหรือสังฆะที่ จะช่วยหนุนเสริมชีวิตและที่สำคัญก็คือ เมตตาภาวนา ความรักก็เช่นกันมันจะถูกปลูกฝังและรับช่วงต่อๆ มาเป็นทอดแม่อาจจะเป็นคนแรกๆ ที่ปลูกรักลงไปในหัวใจของเด็ก มันเป็นพื้นฐานของรักทั้งปวงเป็นพื้นฐานให้ เกิดความรักในเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ ทั้งหลายได้แต่ก็นั่นแหละเพียงแค่เรารัก และปรารถนาดีเท่านั้นยังไม่พอ จะต้องมีการดูแลที่ถูกต้องด้วยลูกๆ หรือคนที่เรารักนั้นหากจะเปรียบก็คล้ายๆ กับดอกไม้หากเราดูแลไม่ดีพอเขาก็จะอับเฉา การดูแลที่ดีจะทำให้พวกเขาเติบโตเบิกบานมีความสุข
โดย :  ดิช นัท ฮันห์
แปลโดย :  ธารา รินศานต์
หมวด (14) : ความรู้ทั่วไป / เบ็ดเตล็ด 
ปกอ่อน / 223 หน้า  
จัดพิมพ์: มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ :  2
ปีที่พิมพ์ :  2543
ขนาด : กว้าง 14.4 ซ.ม. ยาว 20.7 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้