หนังสือเก่า lungkitti.com

ประมุขศิลป์ ON LEADERSHIP

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (07) : การงาน - บริหาร
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ธุรกิจ - การงาน - บริหาร
  • รหัสสินค้า : 026821

รายละเอียดสินค้า ประมุขศิลป์ ON LEADERSHIP

       ประมุขศิลป์ ON LEADERSHIP เป็นหนังสือที่ฉายให้เราเห็นภาพผู้นำอย่างชัดเจนทั้งลีกแลกกว้างมากกว่างานเขียนขึ้นอื่นๆเช่น ผู้นำเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง คุณลักษณะของผู้นำเป็นอย่างไร ผู้นำที่ดีเป็นอย่างไร ผู้นำที่เลวเป็นอย่างไร ผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างไร คนที่มีอำนาจทำไมไม่มีความเป็นผู้นำ การบวนการสร้างและทำลายผู้นำเป็นอย่างไร....หนังสือเล่มนี้ให้คำตอบครบครัน
โดย :   การ์ดเนอร์ , จอห์น ดับเบิ้ลยู
แปลโดย :  สายฟ้า พลวายุ
หมวด (07) : การงาน - บริหาร - จิตวิทยา
ปกอ่อน / 432 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์เออาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ :    1
ปีที่พิมพ์ :    2541
ขนาด : กว้าง 13.9 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้