หนังสือเก่า lungkitti.com

พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๓๔ – กันยายน ๒๕๓๖


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026666

รายละเอียดสินค้า พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๓๔ – กันยายน ๒๕๓๖

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในปีหนึ่ง ๆ เป็นอันมาก พระราชกรณียกิจดังกล่าว เป็นประวัติการณ์ของแผ่นดิน และมีผู้สนใจใคร่ทราบกันอยู่ทั่วไป เพื่อสนองความต้องการนั้น สำนัก ราชเลขาธิการจึงได้ประมวลพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งในรอบปีที่ล่วงแล้ว ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๓๔ จนถึงเดือน กันยายน ๒๕๓๖ พร้อมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ (บางส่วน) ซึ่งช่างภาพส่วนพระองค์ได้บันทึกไว้ มีพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ขึ้นในงานเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้
โดย :  สำนักราชเลขาธิการ วันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖
หมวด (01) : พระราชกรณียกิจ
ปกแข็ง/ - หน้า 
ปีที่พิมพ์ : 2536
ขนาด : กว้าง 22.5 ซ.ม. ยาว 28.5 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ / มีคราบดำเล็กน้อย