หนังสือเก่า lungkitti.com

ประวัติสำนักราชเลขาธิการ

฿450.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026664

รายละเอียดสินค้า ประวัติสำนักราชเลขาธิการ

       จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ  หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. 
        ในการจัดพิมพ์หนังสือ “ประวัติสำนักราชเลขาธิการ” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ ได้ใช้ข้อมูลจากหนังสือ “ประวัติสำนักราชเลขาธิการ” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ เป็นหลัก แต่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหม่ ด้วยการแยกเนื้อหาส่วนที่เป็นหน่วยงานกับหัวหน้าส่วนราชการออกจากกันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการได้ชัดเจนกว่าเดิม นอกจากนี้ยังได้ทำการค้นคว้าข้อมูลในช่วงพุทธศักราช ๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบันเพิ่มเติมเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดย : สำนักราชเลขาธิการ  
หมวด (03) :  หนังสือที่ระลึก
ปกอ่อน / 380 หน้า 
จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)   
พิมพ์ครั้งที่ : 3   
ปีที่พิมพ์ :  2544  
ขนาด : กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง