หนังสือเก่า lungkitti.com

พรายสวาท / ยาขอบ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (09) : รวมนักเขียน / ยาขอบ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ยาขอบ
  • รหัสสินค้า : 026563

รายละเอียดสินค้า พรายสวาท / ยาขอบ

  "เป็นการน่าอนาจสำหรับชีวิตหญิงที่ไม่ได้รับความยุติธรรมของโลก เกิดมาก็พบแต่ความหลอกลวงไร้แก่สาร ทั้งธรรมชาติก็แกล้งสร้างสรรค์ให้มีหัวใจอันอ่อนแอ อาจตกเป็นเหยื่อแห่งลมปากได้โดยสะดวก บาปอันใดจะหนักเท่าที่ได้เกิดเป็นหญิงเห็นจะไม่มี สุนทรผู้ปราศจากหัวใจ- ผู้เคยเป็นและยังเป็นดวงใจของสมร สมรได้พบแล้วซึ่งทางแห่งเวร และได้พลีกายใจใช้หนี้เวรนั้นครบถ้วนแล้ว ต่อจากนี้สมรขอฝากความเป็นไทไว้กับคุณ เพื่อเป็นพยานว่าในชาตินี้ คุณได้มีคู่รักที่ซื่อสัตย์สุจริตยิ่งผู้หนึ่ง ส่วนสมรจะหาความสุขในโลกหนุ่มสาวอันเป็นสวรรค์กลายๆ นี้ไม่ได้อีกแล้ว จึงขออำลาไปเสาะแสวงหาสุขภูมิอื่น ซึ่งอาจจะเป็นความสุขสงบภายใต้เงาอันร่มเย็นแห่งพระพุทธศาสนา หรืออาจเป็นความสงบในโลกหน้าก็ได้ทั้งสองสถาน"
โดย :  ยาขอบ
หมวด (09) : รวมนักเขียน / ยาขอบ 
ปกอ่อน / 136 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ดอกหญ้า   
พิมพ์ครั้งที่ :  2
ปีที่พิมพ์ :  2537
ขนาด : กว้าง 12.7 ซ.ม. ยาว 18.3 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้