lungkitti.com หนังสือเก่า

ศิลปะการเร่งรัดและติดตามหนี้สิน


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (07) : ธุรกิจ - การงาน - บริหาร
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธุรกิจ - การงาน - บริหาร
  • รหัสสินค้า : 026550

รายละเอียดสินค้า ศิลปะการเร่งรัดและติดตามหนี้สิน

         เจ้าหนี้กับลูกหนี้เปรียบเสมือนมิตรและศัตรู มีทั้งความรักความชัง ทั้งหวานและขมขื่น ต่างก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และทำลายล้างกันตลอดมา มีความต้องการที่สวนทางกัน มีความไม่ทัดเทียมกันอยู่ใรด้านต่างๆ และพยายามจะรักษาสิทธิของตนกันอย่างเต็มที่
โดย :   ประพันธ์ ทรัพย์แสง
หมวด (07) : ธุรกิจ - การงาน - บริหาร   
ปกอ่อน / 247 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ธรรมนิติ          
ขนาด : กว้าง 13.9 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ / มีตราปั้มสำนักงาน