หนังสือเก่า lungkitti.com

วิทยาศาสตร์ทางใจ ฉบับส่องโลก (เรียนด้วยตนเอง) / พันเอก ชม สุคันธรัต

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (00) : ตู้หนังสือเก่า
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 026479

รายละเอียดสินค้า วิทยาศาสตร์ทางใจ ฉบับส่องโลก (เรียนด้วยตนเอง) / พันเอก ชม สุคันธรัต

  หนังสือเล่มนี้ ผู้แต่งมีเจตนาที่จะแสดงผลงานอันดีเด่นของตนและผู้อื่นทั่วโลก ในการค้นคว้าวิจัยเรื่องจิตหรือวิญญาณ ตลอดจนวิธีนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ  ตามความประสงค์ เช่นวิธีฝึกจิต วิธีใช้อำนาจจิต หรือพลังจิตให้เกิดประโยชน์ในการรักษาโรคต่าง ๆ รวมทั้งโรคที่รักษาแบบฝรั่งไม่หาย การใช้อำนาจจิตในทางโหราศาสตร์ การสะกดจิต การทำให้ความ จำดี การใช้พลังจิตช่วยให้ทำกิจการต่าง ๆ ได้ผลดี หรือใช้ทำอะไรได้แปลก ๆ ซึ่งคนทั่วไปทำไม่ได้ ใช้จิตมองเห็นอะไรได้โดยไม่ต้องใช้ตา แม้ของอยู่ไกลหรืออยู่ในที่กำบังก็เห็นได้ การใช้อำนาจจิตในการพัฒนางานส่วนตัวและส่วนรวม ตลอดจนการใช้อำนาจจิตในการควบคุมคนปกครองคน และปกครองประเทศชาติ มีบางบทซึ่งคล้ายกับวิทยาศาสตร์ทางใจเล่ม ๑ ถึง ๔ซึ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง ๒๕๐๐ แต่ได้แก้ไขข้อความที่บกพร่อง ไปหลายแห่งและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ ทั้งของต่างประเทศ และที่ค้นพบด้วยตนเอง
  คุณค่าที่สำคัญยิ่งก็คือ ผู้แต่งเปิดเผยเคล็ดลับ และวิธีที่จะเรียนให้ทำได้เร็วด้วยตนเอง  ผู้แต่งได้รวบรวมหลักฐานการค้นคว้า  เกี่ยวกับจิตหรือวิญญาณ รวมทั้งวิธีใช้อำนาจจิตให้เกิดประโยชน์ของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนผลการค้นคว้าเป็นเวลา ๒๖ ปีของผู้แต่งมาสรุปรวมเพื่อให้ได้ความรู้รวมยอด  นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ  นอกจากนำไปใช้ประโยชน์ทางโลกดังกล่าวมาแล้ว  ยังสรุปรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธรรมให้รู้วิธีฝึกสมาธิวิปัสสนาที่ถูกต้อง รู้วิธีทำจิตใจให้มีความสุขความสบาย  รู้วิธีชำระหรือขจัดความยุ่งยากทุกข์โศกและกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองออกไป จากตนเป็นขั้นเป็นตอน จนถึงนิพาน.
โดย :  พันเอก ชม สุคันธรัต 
หมวด (00) : ตู้หนังสือเก่า
ปกแข็ง / 393 หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  บริษัท 
พิมพ์ครั้งที่ : 1 
ปีที่พิมพ์ :  2514
ขนาด : กว้าง 13.2 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / สันปกแตกมีรอยซ่อมแซมเดิม / รองกระดาษเสริมใบหุ้มปก / มีลายเซ็นผู้เขียน กำกับท้ายคำนำ

*หนังสือเข้าใหม่ สภาพดีกว่ารูป