หนังสือเก่า lungkitti.com

แว่นส่องจักรวาล (ภาครวม) / พ.ต.อ. ชะลอ อุทกภาชน์

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (00) : ตู้หนังสือเก่า
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 026477

รายละเอียดสินค้า แว่นส่องจักรวาล (ภาครวม) / พ.ต.อ. ชะลอ อุทกภาชน์

  อนึ่งความสำคัญของหนังสือเรื่องนี้นั้น นอกจากจะให้ ความรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูบาอาจารย์และประชาชน ทั่วไปในเรื่องราวลึกลับต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องตายแล้วเกิดอีก และ ภพผี ภพเทวดา เรื่องนรก สวรรค์ซึ่งปรากฏคำสอนของศาสนา พุทธ และ ศาสนาพระผู้เป็นเจ้าอื่น ๆ แล้วยังมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยว กับการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ “อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ กล่าวคือ อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในยุค ๗,๐๐๐ ปี มาแล้วซึ่งนัก โบราณคดี และ นักมานุษยวิทยาค้นพบ ณ เมืองร้างใต้แม่น้ำ สินธุในแคว้นฮารัปปา และแคว้นโมเฮนโจดาโร ตอนเหนือของ ประเทศอินเดีย อาจารย์ผู้บรรยายวิชาเรื่องนี้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ประพันธ์เห็นว่าให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาน้อยเกินไป กล่าว คือการศึกษาการพัฒนาทางวัตถุ และการพัฒนาทางจิตใจของประ ชาชนยุคนี้ควรจะนำมากล่าวประกอบไว้ด้วย ซึ่งผู้ประพันธ์ได้นำ หลักฐานทางวัตถุซึ่งแสดงถึงอารยธรรม และวัฒนธรรมทางศาสนา และทางสังคมและด้านอื่น ๆ ได้เกิดขึ้นในยุคนี้มีอะไรบ้าง.
โดย :  พ.ต.อ. ชะลอ อุทกภาชน์  
หมวด (00) : ตู้หนังสือเก่า 
ปกอ่อน/ 381 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา  
พิมพ์ครั้งที่ : -  
ปีที่พิมพ์ :  2527  
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18 ซ.ม.
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง